O4-EQAVET Akreditasyonu

İzmir Tasarım Fabrikası kapsamında kullanılacak en önemli araçlardan biri olan EQAVET sistemi, Originn, Yaşar Üniversitesi, EFTA, ESİAD, Porto Tasarım Fabrikası, Materahub, İYTE, Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nden uzmanların katkılarıyla şekillenmiştir. Bu kapsamda moda tasarımı, hizmet tasarımı, gıda tasarımı ve iç mekan tasarımı alanlarında yeni profesyonellerin yetiştirilmesinde bu sistem aktif olarak çalışacaktır. IDF bünyesinde geliştirilen EQAVET sistemi ile belirlenen dört ana tematik uzmanlığa ilişkin elde edilen yetkinlikler, üçüncü bölüm kurumları tarafından izlenmek üzere kullanıma hazır hale getirilecektir. Projeye dolaylı olarak fayda sağlayacak kurumlar; üniversiteler, mesleki eğitim kurumları, özel sektör meslek odaları ve tasarım odaklı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının tasarım ve sürekli eğitim merkezleridir. Planlama, uygulama, değerlendirme ve gözetim adımları takip edilerek oluşturulan EQAVET sistemi, moda tasarımı, hizmet tasarımı, gıda tasarımı ve iç mekan tasarımı alanında sektör uzmanlığına sistematik bir kalite yaklaşımı sağlamaktadır.

EQAVET sistemi, her dersin sonuna konulmuştur. Katılımcıların önce konuyu öğrenmesi, sonra başarı sınavına girmesi ardından da EQAVET Akreditasyonu sorularına cevap vererek IDF Katılım Sertifikası alması ile süreç tamamlanmaktadır.

Alışveriş Sepetin

Loading...