O2-İzmir Tasarım Fabrikası

Yerel paydaşların, yerel kalkınma ve uluslararası ortaklıklar yoluyla, global pazarda rekabeti güçlendirmek için nitelikli insan kaynağı ve katma değerli yüksek proje ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tasarım, eğitim, araştırma odağında bir oluşumdur.

Gelişen teknoloji ve koşullar ile problemler karmaşıklaşmakta ve ihtiyaçlara tek bir disiplinin bakış açısı etkili cevap verememektedir.

Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlarla, yaratıcı düşünce yaklaşımıyla, ortak bir amaç doğrultusunda birlikte hareket ederek yeni ve etkin yollar keşfedilebilmektedir.


Kurumlarla bireylerin, tasarım odaklı düşünce anlayışı doğrultusunda bir araya gelerek temel bir fayda doğrultusunda yaratıcılıklarını, anlama ve sorun çözme becerilerini, uygulama kabiliyetlerini hedefli, planlı ve eşgüdümlü bir biçimde kullandıkları bir mekanizmadır.

İzmir Tasarım Fabrikası (İzmir Design Factory) hakkında daha fazla bilgi almak için izmirdesignfactory.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca İzmir Tasarım Fabrikası'nın stratejik planına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Alışveriş Sepetin

Loading...