O1-Eğitim Programları

İzmir Tasarım. Fabrikası bünyesinde 5 farklı eğitim modülü tasarlanmıştır. Bu eğitim programları argeburada.com üzerinden online olarak ücretsiz bir şekilde alınabilmektedir.


1. Tasarımca Eğitimi; Yaşar Üniversitesi tarafından akredite edilmiş ve üniversite içerisinde ders olarak öğrencilere sunulmuştur. Bu eğitim; İzmir Tasarım Fabrikası projesi kapsamında, online hale getirilerek tasarım alanında kendini geliştirmek isteyenlerin hizmetine sunulmuştur.


Tasarım Odaklı Düşünme (TOD), teknolojik dünyanın gerekliliklerine ayak uydurmak için iletişimişbirliğieleştirel düşünme ve yaratımı hedefleyen insan odaklı bir düşünme yapısıdır. Bu düşünme yapısı; insanmekan ve süreç evresinde şekillenen disiplinlerarası, yaratıcı problem çözme yaklaşımı olarak da tanımlanabilir.

Tasarımca Eğitimi ise 21. yüzyıl eğitim hedefleri doğrultusunda, Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) yaklaşımını benimseyen bir öğrenim sürecidir. Eğitim; takım-rehber-eğitmen-paydaş işbirliğiyle, AB Projesi kapsamında kurulan İzmir Tasarım Fabrikası tarafından tasarlanmış, alıştırma ve paydaş projesinden oluşan 15 Ders, 1 Tasarımca Sınavı ve 1 EQAVET Akreditasyonu sürecini kapsar.


Bu eğitimi alan kişiler;
- Problemin tanımından, proje fikri geliştirme ve bu fikrin uygulanmasına kadar olan Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) süreci hakkında bilgi sahibi olacak,
Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metotlarını tanıyarak kullanabilecek,
Problemi tanımlayabilecek,
- Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) yoluyla tasarım ve yenilik temelli girişimcilik hakkında bilgi sahibi olacak ve girişimcilik becerilerini geliştirebilecek,
İşbirliğiyle çalışmayı, eleştirel düşünmeyi, probleme yaratıcı çözümler üretmeyi ve yapıcı iletişim kurmayı öğrenecektir.

Tasarımca Eğitimi'ni almak için TIKLAYINIZ!

_________

2. Moda Tasarımı Eğitimiİzmir Tasarım Fabrikası projesi kapsamında, online hale getirilerek Moda Tasarımı alanında kendini geliştirmek isteyenlerin hizmetine sunulmuştur.

Moda Tasarımı, günlük yaşam için kıyafet ve diğer aksesuarların yaratılmasına odaklanan bir sanat türüdür.

Moda Tasarımı Eğitimi; takım-rehber-eğitmen-paydaş işbirliğiyle, AB Projesi kapsamında kurulan İzmir Tasarım Fabrikası tarafından tasarlanmış, alıştırma ve paydaş projesinden oluşan 10 Modül7 Ders, 1 Moda Tasarımı Sınavı ve 1 EQAVET Akreditasyonu'nu kapsayan bir süreçtir.

Bu eğitimi alan kişiler;
Moda tasarımı hakkında bilgi sahibi olacak,
Dijital moda tasarımı uygulaması Tailornova'yı tanıyarak kullanabilecek,
Tasarımların ve desen yapımının uyumunu özelleştirebilecek,
- Bir moda koleksiyonunun hazırlanmasını sağlayacak ve lansmanın yapılması hakkında yol haritası çıkaracak,
- Moda koleksiyonu ve moda markası için en iyi stilin nasıl seçileceğini öğrenecek,
Tasarım konseptinin ve tasarım süreci fizibilitesinin değerlendirilmesini anlayacak,
Basit giysilerin kompozisyonu ve görsel sunumlarının hazırlanması hakkında fikir edinecek,
Hammaddelerin modada kullanımı konusunda bilgi edinip, moda endüstrisi için proje yönetimi yazılım sistemlerini ayrıntılı olarak öğrenecektir.

Moda Tasarım Eğitimi'ni almak için TIKLAYINIZ

_________

3. Hizmet Tasarımı Eğitimi; İzmir Tasarım Fabrikası projesi kapsamında, online hale getirilerek Hizmet Tasarımı alanında kendini geliştirmek isteyenlerin hizmetine sunulmuştur.

Hizmet Tasarımı, çalışanlar olarak müşteri yolculuğunu üretmek için neler yapmamız gerektiğini anlamaktır. Bir kuruluşun kaynaklarına bakmak ve nasıl çalıştığını tasarlamak olarak tanımlanır.

Hizmet Tasarımı Eğitimi; takım-rehber-eğitmen-paydaş işbirliğiyle, AB Projesi kapsamında kurulan İzmir Tasarım Fabrikası tarafından tasarlanmış, alıştırma ve paydaş projesinden oluşan 9 Modül, 5 Ders, 1 Hizmet Tasarımı Sınavı ve 1 EQAVET Akreditasyonu'nu kapsayan bir süreçtir.

Bu eğitimi alan kişiler;
Hizmet tasarımının temellerini öğrenecek,
- Servis tasarım araçları ve yöntemleri hakkında bilgi edinecek,
Hizmet tasarım ilkelerinin neler olduğu, bu ilkeler kapsamında nasıl çalışmalar yapılabileceğini öğrencek,
Turizm ürünlerine bütüncül bir bakış açısı kazanacak ve hizmet tasarım çalışmaları hakkında bilgi edinecek,
Eğitimde öğrenme ve keşfetme süreçlerini öğrenecek ve hizmet tasarımının eğitim için nasıl kullanılabileceği hakkında fikir edinecek,
Sağlık sistemi ile ilgili deneyim kazanma yollarını öğrenecek ve hizmet tasarımının sağlık sektörü içerisindeki incelikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Hizmet Tasarımı Eğitimi'ni almak için TIKLAYINIZ

_________

4. Gıda Tasarımı Eğitimi; İzmir Tasarım Fabrikası projesi kapsamında, online hale getirilerek Gıda Tasarımı alanında kendini geliştirmek isteyenlerin hizmetine sunulmuştur.

Gıda Tasarımı, tüm ürün sürecini ele almaktadır. Yemek tasarımı, yemek pişirmek, servis etmek, ve taşımak için tasarlanmış ürünlerle ilgilidir.

Gıda Tasarımı Eğitimi; takım-rehber-eğitmen-paydaş işbirliğiyle, AB Projesi kapsamında kurulan İzmir Tasarım Fabrikası tarafından tasarlanmış, alıştırma ve paydaş projesinden oluşan 7 Modül, 3 Ders1 Gıda Tasarımı Sınavı ve 1 EQAVET Akreditasyonu'nu kapsayan bir süreçtir.

Bu eğitimi alan kişiler;
Gıda tasarımı hakkında bilgi sahibi olacak,
Gıda tasarımın alt başlıklarını öğrenecek,
Yemek alanı tasarımı hakkında bilgi edinecek,
Gıda için iç tasarımda kullanılan metodolojiyi, yiyecek hazırlamadan mutfak tezgahı için kullanılacak en iyi malzemeyi bilmeyi, yeme ortamında doğru ışığısıcaklığı ve renkleri oluşturabilmeyi, yeme deneyiminin dinamiklerine kadar birçok gıda unsurunun bilgisini öğrenmiş olacak,
Gıda tasarımcısı olmak için yapması gerekenleri öğrenecek,
Tasarım düşüncesi ve gıda yeniliği hakkında bilgi edinebilecektir.

Gıda Tasarımı Eğitimi'ni almak için TIKLAYINIZ

_________

5. İç Mekan Tasarımı Eğitimi; İzmir Tasarım Fabrikası projesi kapsamında, online hale getirilerek İç Mekan Tasarımı alanında kendini geliştirmek isteyenlerin hizmetine sunulmuştur.

İç Mekan Tasarımı, iç mekan malzemelerinin ve kaplamaların tasarımını ve bir tasarım projesinin nihai halini oluşturan unsurları içermektedir.

İç Mekan Tasarımı Eğitimi; takım-rehber-eğitmen-paydaş işbirliğiyle, AB Projesi kapsamında kurulan İzmir Tasarım Fabrikası tarafından tasarlanmış, alıştırma ve paydaş projesinden oluşan 10 Modül, 5 Ders, 1 İç Mekan Tasarımı Sınavı ve 1 EQAVET Akreditasyonu'nu kapsayan bir süreçtir.

Bu eğitimi alan kişiler;
İç mekan malzemelerinin ve kaplamaların tasarımı hakkında bilgi edinecek,
Alan, çizgi gibi iç tasarımın temel unsuları hakkında fikir sahibi olacak,
Tasarım ilkelerine yönelik çalışmalar konusunda bilgi edinecek,
- Kurumsal alanların iç tasarımında yerel yasa ve yönetmeliklere tam uyumun sağlanması ve bunlara uyulması hakkında bilgi edinecek,
İyi bir eğitim ortamının teşvik edilmesi, tüm güvenlik önlemlerine uyulmasının garanti altına alınması hakkında fikir sahibi olacak,
- İç tasarım çizimi fikirlerinizi somut bir şeye dönüştürmeniz için gereken teknik çizimler hakkında bilgi sahibi olacak,
SketchUp yazılımını kullanımı hakkında temel bilgiye sahip olacaktır.

İç Mekan Tasarımı Eğitimi'ni almak için TIKLAYINIZ

Alışveriş Sepetin

Loading...