Kategori

Mesleki Yeterlilik Programları

İnceleme

0 (0 Değerlendirne)

Kurs Gereksinimleri

Tasarımca Eğitimi; Yaşar Üniversitesi tarafından akredite edilmiş ve üniversite içerisinde ders olarak öğrencilere sunulmuştur. Bu eğitim; İzmir Tasarım Fabrikası projesi kapsamında, online hale getirilerek tasarım alanında kendini geliştirmek isteyenlerin hizmetine sunulmuştur. Bu kapsamda online eğitime katılım esnasında herhangi özel bir gereksinim bulunmamaktadır. Lakin eğitim konularının daha iyi anlaşılması adına "Yardımcı Dokümanlar" bölümünden başta "Tasarımca Eğitim İçeriği" olmak üzere diğer dokümanlara da göz atmanızı tavsiye etmekteyiz.

Eğitim Tanımı

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD), teknolojik dünyanın gerekliliklerine ayak uydurmak için iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme ve yaratımı hedefleyen insan odaklı bir düşünme yapısıdır. Bu düşünme yapısı; insan, mekan ve süreç evresinde şekillenen disiplinlerarası, yaratıcı problem çözme yaklaşımı olarak da tanımlanabilir.

Tasarımca Eğitimi ise 21. yüzyıl eğitim hedefleri doğrultusunda, Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) yaklaşımını benimseyen bir öğrenim sürecidir. Eğitim; takım-rehber-eğitmen-paydaş işbirliğiyle, AB Projesi kapsamında kurulan İzmir Tasarım Fabrikası tarafından tasarlanmış, alıştırma ve paydaş projesinden oluşan 15 Ders, 1 Tasarımca Sınavı ve 1 EQAVET Akreditasyonu'nu içeren bir süreci kapsar.

Ders Çıktıları

Bu eğitimi alan kişiler;
- Problemin tanımından, proje fikri geliştirme ve bu fikrin uygulanmasına kadar olan Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) süreci hakkında bilgi sahibi olacak,
- Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metotlarını tanıyarak kullanabilecek,
- Problemi tanımlayabilecek,
- Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) yoluyla tasarım ve yenilik temelli girişimcilik hakkında bilgi sahibi olacak ve girişimcilik becerilerini geliştirebilecek,
- İşbirliğiyle çalışmayı, eleştirel düşünmeyi, probleme yaratıcı çözümler üretmeyi ve yapıcı iletişim kurmayı öğrenecektir.

Eğitim İçeriği

1 Hoş Geldiniz: Tasarım Odaklı Düşünce Nedir?
6 Min

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) sürecini ve örnek TOD projelerini tanımlayabileceksiniz.


2 Problem Tanımı: İçgörü Geliştir
7 Min

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) sürecindeki Problem Tanım metotlarını tanımlayabilecek ve bazılarını kullanabileceksiniz. Farklı disiplinlerle işbirliği konusunu deneyimleyerek fikir sahibi olacaksınız. Hedef kitleyi dinlemenin problem tanımına katkısını anlayabileceksiniz. Çeşitli metotlar yoluyla edinilen bilgileri sentezleyerek, içgörü geliştirip problemi tanımlayabileceksiniz.


3 Problem Çözümü: Fikir Geliştir
5 Min

Fikir geliştirme, prototipleme ve test etme metotlarını tanımlayabilecek ve bazılarını kullanabileceksiniz. Probleme yaratıcı çözüm önerileri geliştirebileceksiniz. Başkalarının fikirlerini yargılamadan dinlemeyi öğrenecek ve birbirlerinin fikirleri üzerine yeni fikirler geliştirebileceksiniz.


4 Problem Çözümü: Uygula
6 Min

Fikirlerinizi anlaşılır hale getirmek ve test edebilmek için somutlaştırabileceksiniz. Test ederek fikrin artı ve eksilerini tanımlayabileceksiniz.


5 Düşünme Zamanı: Takım Çalışması
7 Min

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) sürecini projeleriyle ilişkilendirerek değerlendirebileceksiniz. Süreçte; projeyle, kendinizle ya da takımla ilgili neleri iyi yaptığınızı; neleri değiştirmek, eklemek veya çıkarmak istediğinizi sorgulayabileceksiniz.


6 Anlama: Anlamak
6 Min

Bir paydaş projesinde takımın bir parçası olmayı öğreneceksiniz. Ortak anlam yaratarak farklı disiplinlerden kişilerle takım olarak çalışabileceksiniz.


7 Paydaş İlişkileri
8 Min

Probleme ait büyük resmi görerek paydaş ilişkilerini keşfedebileceksiniz. Paydaşların temel ihtiyaç, beklenti ve motivasyonlarını anlamaya başlayacaksınız.


8 Görüşme Hazırlığı: Görüşme
7 Min

Sahayı ve pazarı anlamak için hedef kitleyle yapılacak görüşmelerin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Görüşme tekniklerini tanımlayabileceksiniz. Profesyonel bir görüşme için gerekli soru ve materyalleri hazırlayabileceksiniz.


9 Kullanıcı Araştırması: Saha Araştırması
8 Min

Görüşme metotlarını tanımlayabilecek ve bazılarını kullanabileceksiniz. Kullanıcı araştırması sırasında hedef kitleyi anlamak için kullanıcı ile empati kurmayı öğreneceksiniz. Görüşmeler sonucunda kullanıcı ihtiyaç, beklenti ve motivasyonlarını anlayabileceksiniz.


10 Sentezleme
7 Min

Çeşitli sentezleme metotlarını tanımlayabilecek ve bazılarını kullanabileceksiniz. Araştırma ve görüşmelerden elde ettiğiniz verileri sentezleyerek anlamlı hale getirebileceksiniz. Proje konusuna dair takımca bakış açısı (POV) geliştirebileceksiniz. Edindiğiniz verilerle geliştirdiğiniz bakış açısı doğrultusunda problemi tanımlayabileceksiniz.


11 Fikir Geliştirme
10 Min

Fikir geliştirme tekniklerini tanımlayabilecek ve bazılarını kullanabileceksiniz. Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) sürecinde yaratıcı düşünmenin önemini kavrayabileceksiniz. Fikir geliştirme sırasında yargılamadan, her fikrin yaratıcı olduğu düşüncesiyle yapıcı iletişim geliştirebileceksiniz.


12 Prototip
6 Min

Prototipleme tekniklerini tanımlayabilecek ve bazılarını kullanabileceksiniz. Soyut olan fikri anlaşılır hale getirmek için somutlaştırabileceksiniz. Prototiplemenin süreç içinde takım içi-rehber-paydaş ilişkilerindeki önemini kavrayabileceksiniz.


13 Test
5 Min

Kullanıcı testi tekniklerini tanımlayabilecek ve bazılarını kullanabileceksiniz. Prototipleme ile somut hale gelen fikri kullanıcı deneyimine sunarak fikrin artı ve eksi yönlerini belirleyebileceksiniz. Kullanıcı ihtiyaç, beklenti ve motivasyonlarını anlayarak prototipi revize edebileceksiniz. Kullanıcı odaklı tasarımın önemini kavrayabileceksiniz.


14 Tekrarlama
6 Min

Tasarım Odaklı Düşünce (TOD) sürecinin döngüsel bir süreç olduğunu fark edeceksiniz. Süreç boyunca hatalardan öğreneceksiniz. Uygulama aşamasına geçmeden önce sürecin eksik veya hatalı yönlerini belirleyerek revize edebileceksiniz.


15 Final Sunumu: Sunum
7 Min

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) sürecini özümseyerek profesyonel ve günlük hayatlarınızda kullanabileceksiniz. Proje fikirlerini en iyi şekilde anlatabilmek ve uygulamaya geçirebilmek için etkili sunum yapmayı öğreneceksiniz.


1 Tasarımca [Quiz]
Başlat 30 Min


1 EQAVET Akreditasyonu [Quiz]
Başlat 1 Min


1. Tasarımca Eğitim İçeriği
2. Tasarımca Eğitimi Proje Rapor Rehberi
3. Tasarımca Eğitim Rehberi (2019-2020)
4. Tasarımca Eğitim Rehberi (2020-2021)

IDF

Administrator

İzmir Tasarım Fabrikası

Administrator

İzmir Tasarım Fabrikası temel düşünce yapısı olarak “Tasarım Odaklı Düşünce” (TOD) metodunu benimsemekte ve bunu öğrenim deneyimlerinde de uygulamaktadır.

0 Değerlendirne
0 İnceleme
10 Katılımcı
10 Eğitim

Herkes bireysel varlığını temsil etmenin yanı sıra bir topluluğun parçasıdır. İşbirliği, katılımcılık, dayanışma ve paylaşım kültürü birlikte üretmenin ve gelişmenin anahtar kavramlarıdır. İzmir Tasarım Fabrikası (IDF), bilgi ve deneyimi paylaşırken yeni oluşumlara ilham olmayı amaçlar. Meraklı, araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi karakteriyle fikir yürütme ve yeni bakış açıları geliştirebilme kabiliyetine sahiptir. Birlikte tasarlayıp birlikte üretmek, değeri birlikte inşa etmek değerlidir.

IDF, sadece insanlara değil; tüm canlılara ve dünyaya karşı sorumluluk sahibidir. Kişiler ve kurumlarla iletişiminde, üstlendiği rol ve duruşuyla tüm faaliyetlerinde bu sorumlulukla hareket eder. Sadece bugün için değil; gelecek için değer yaratmayı önemser. Bu yüzden devamlılığı sağlamaya, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olmaya özen gösterir. IDF çatısı altında herkes kendisine, çevresine, ekibine, topluluğa ve dünyaya karşı sahip olduğu sorumluluğun bilincindedir.

IDF, işbirliği odaklı bir platform ve model olarak birleştirici bir özelliğe sahiptir. Ortak hareket edebilmek için koordinasyonu sağlamak, birliktelik duygusunu kazanmak ve paylaşımcılık önemlidir. Farklı disiplinlerden, farklı görüşlerden ve farklı deneyimlerden beslenen IDF, katı ve değişmez bir yapı yerine sürekli yenilenen, esnek bir yapıyı benimser. Yerel unsurların güç birliğine inanır. Bağımsız, kolaylaştırıcı ve esnek yapısı, değişen koşullara hızla uyumlanmasını, kapsayıcılığı ve çoğalmayı sağlar.

Katılımcı Geri Dönüşleri

Tasarımca

0

Eğitim Değerlendirmesi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Yorum bulunamadı

Giriş Yap veya Kayıt Ol (Bir inceleme göndermek için)

İnceleme

Alışveriş Sepetin

Loading...